آموزش استفاده از نمودارهای آبشاری در سئو

توجه داشته باشیم. دیدگاه مولف، کاملا مربوط به خودش است و همیشه بازتابی از دیدگاه همگان نیست. این مطلب توسط بیلی هافمن نوشته شده است. سئو کندو مسئولیتی در برابر مطلب زیر ندارد. […]

چگونه صفحه اول گوگل باشیم؟

در ایران قرار گرفتن سایت در صفحه اول بیش از اندازه مهم است و همه مدیرات سایت ها اهتمام ویژه ای دارند تا سایت خودشان را به صفحه اول گوگل برسانند. در این بین پرسش مهم آن است که چگونه می توان به صفحه اول گوگل راه یافت. در این نوشته تلاش می کنیم نکته هایی را برای رسیدن به صفحه اول گوگل و قرار گرفتن در رتبه های نخست صفحه اول برایتان بازگو کنیم. […]